Gnr. 69 - Møkland

Skitur på Møkland ca. 1950 Originalbildet er lånt av Bergren Johnsen

Gårdsnavnet har vært skrevet Mickland i 1567, Mychland i 1610, Møecheland og Lilleiord i 1661 og Møchland med Liljord i 1723. Gården har et treffende navn. Gammelnorsk "Miklaland" (seinere "Myklaland") betyr kort og godt "Storgården". Kort "y" blei gjerne til "ø" etter hvert, velkjent er jo taleforma Nøksund (i skrift Nyksund). Møkland fikk imidlertid ei skriftform i samsvar med uttalen allerede på 1600-tallet, mens Nyksund aldri har fått det.

Sjøl om gårdsnavnet første gang nevnes i 1567, er det opplagt av langt eldre årgang. Navn som ender på "-land" stammer fra vikingetida eller tidligere. Det er altså grunn til å anta at bosetninga på Møkland er svært gammel.

De samiske navnet på Møkland er Mukladde, som antakelig er ei tilpasning av det norske "Mykland" til samisk uttale.

Arve Elvik
 

Moekland2_43_1.jpg

Tips en venn Skriv ut