Gnr. 6 - Verhals

Fra Jørlandssjøen med del av Verhalsen til venstre, Jørlandsdalen i bakgrunnen. Sett fra Elvebakken, ca. 1965. Originalbildet er lånt av Johan Johansen

Navnet Verhalsan blir vanligvis forklart som "et sted der været tar hardt". Ordet hals brukes ofte om ei stripe land som er avgrensa på begge sidene, for eksempel av vatn eller fjell. Ofte er det en rabb eller ei låg høgd som krysses av en gangsti. Og siden gården Verhalsan er nokså langstrakt, kan denne forklaringen godt være riktig.

Det samiske navnet på gården er ikke kjent, men førsteleddet ver- kan godt være det samiske ordet vierra (vera) som betyr en langstrakt sandås med jevn rygg og jevne sider. Denne tolkinga gir det god meining.

Arve Elvik

Verhals[1].jpg
 

Tips en venn Skriv ut