Gnr. 4 - Skorpen (Skorpa)

Midtsommernatt over Skorpa ca. 1996. Originalbildet er lånt av Arne Iversen

Navnet er skrevet Schorpen i 1567, 1610, 1614 og 1723.

Oluf Rygh sier i "Norske Gaardnavne": "Skorpen findes som Ønavn mange Steder langs Kysten (Herøy), undertiden ogsaa som Fjeldnavn inde i landet. Maa vel sættes i forbindelse med Skorpa, skorpe. I Bø er det ikke Ønavn, idet det ligger paa Kysten af Langø. Formodentlig tilhører Navnet her egentlig Fjeldet Skorpheia, under hvilken Gaarden ligger."

Dette synes som ei rimelig forklaring. Adjektivet skorp var i norrønt hunkjønnsform av skarpr i betydningen "skrinn, tørr, mager". Navnet Skorpa skulle da bety jord som er skarp i nevnte betydning.

Samisk uttaleform er Skorpo, ei form som kan vise tilbake til ei norrøn bøyningsform skorpu/skorpo.

Arve Elvik

Skorpa[2].jpg

Tips en venn Skriv ut