Gnr. 2 - Røsnes

Potetopptaking på Røsnes ca. 1988. Originalbildet er lånt av Joel Johnsen.

Navnet viser at dette er en gammel gård. Det har vært skrevet Rosznes i 1567, Rysznes og Rosznes i 1614, Rosnæs med Øen i 1723. Samisk form er Rus-nasje, noe som sikkert er ei samisk uttaleform av det norske navnet.

Oluf Rygh mener det er mest sannsynlig at første leddet kommer av mannsnavnet Raur. Navnet finnes som gårdsnavn flere steder i landet, men det er nok liten tvil om ar Rygh her tar feil. Hross er et norrønt ord som betyr hest, hryssa betyr hoppe. Dette viser at gårdsnavnet i dag burde vært skrevet Røssnes, med dobbel s. Skrivemåten med y fra 1614 kan like gjerne være basert på dialektuttale av o som av y. Islandsk hrossanes betyr et "Næs, hvor Heste gemmes". Navnet forteller oss at området i gammel tid har vært beitemark for hester, trolig under Guvåg, som nok er den eldste gården i fjorden.

Arve Elvik

Røsnes 2.jpg 

 

Tips en venn Skriv ut