Flytte til Bø

Bø kommune er en god kommune å bo i, å vokse opp i - og å bli gammel i. 

Vår visjon er at vi skal opprettholde dette. For å klare dette trenger vi stadig nye og nye typer arbeidsplasser. Særlig trenger vi arbeidsplasser som gjør at du ønsker å flytte til / tilbake til Bø.

Vi har erkjent at det er grunnleggende at kommunen har gode tilbud og forhold for deg og din familie som privatpersoner. Men vi har også erkjent at næringslivet må utvikles gjennom forskning og utvikling, og tilpassing til nye og endrede markeder.

Kommunen, og store deler av næringslivet, er derfor i dag aktiv på å etablere virksomheter og arbeidsplasser som tiltrekker unge med kompetanse på nye områder for fremtidsrettet næringsdrift.

Våre største muligheter vil alltid være basert på naturressurser. Fiskeri og havbruk, landbruk, bergverk, reiseliv, energi m-v.  Innenfor alle disse områdene skjer det stadig utvikling. Vi erkjenner at fremtidens utnyttelse her krever oppdatert kompetanse og FoU.

Synes du at Bø høres ut som en spennende mulighet som din neste hjemkommune, så ber jeg deg ta kontakt. Jeg kan love deg at vi skal gjøre det som er mulig for at du skal finne mange gode argumenter for å flytte til kommunen vår.

For eksempel; ingen køkjøring, full barnehagedekning, trivelige oppvekstvilkår, kort veg til jobb, stor muligheter for å delta i kultur, musikk og idrettsaktiviteter, fri natur nesten utenfor stuedøra, gode nærbutikktilbud og kun en times kjøring til handelssentret Sortland (også da uten køkjøring)

Kom til Bø og Det Gode Liv.

Og, om du tar med flere blir vi ekstra fornøyd!

Velkommen til Bø.

Sture Pedersen
ordfører i Bø

Tips en venn Skriv ut