Fakta om Bø kommune - Eventyrkommunen

Bø karakteriseres ofte som perlen i øyriket Vesterålen. Særlig kjennetegnes kommunen av stor variasjonsrikdom i landskap og vegetasjon. Dette er stedet som kan by på frådende storhav og mild skjærgård, kvite sandstrender og fargesprakende myrer, flate moer og alpine tinder, kakafoniske fuglefjell og speiltyste våtmarker - i et åpent miljø. Naturen byr på ekte vare, her er alltid en sesong for de annerledes naturopplevelsene.

Antall innbyggere for Bø kommune nr 1867 - Statistisk Sentralbyrå

Antall årsverk i kommunesektoren: 242

Antall elever i grunnskolen: 231

Kommunens areal:
Landarealet i Bø utgjør 248 km2.
Sjøarealet, til grunnlinja, er på vel 900 km2.

Areal jordbruk: Disponibelt areal 17.102 mål, ca. 11.400 mål i drift i dag

Skogdekt areal: 62.000 dekar, produktiv skog: 5000 mål barskog

Høye fjell: Burnestinden -693,5 m, Pikstauren - 688 m, Vardetind - 680 m, Bornan - 670 m, Trehyrna - 620 m, Kvantotind - 607 m, Vikantind - 605 m, Spikartind - 605 m, Keipen - 605 m, Blåtind - 600 m.

Største vann: Gåslandsvannet - 1519 mål, ca. 1,5 km2

Veger: 55 km kommunal veg, 67 km fylkesveg og 40 km riksveg

Antall fiskemottak: 6 (Hovden, Nykvåg, Eidetsjøen, Straumsjøen, Skårvågen, Steinesjøen)

Antall havner: 13 (Hovden, Nykvåg, Eidetsjøen, Straumsjøen, Skårvågen, Vinjesjøen, Steinesjøen, Snarset, Straumsnes, Ringstad, Kråkberget, Jennskaret, Guvåg)

Bø kommunevåpen

smallCrest.pngI 1984 hadde svært mange kommuner allerede fått kommunevåpen, noe vi ikke hadde i Bø. Dette ble det bestemt at kommunen måtte gjøre noe med. Det ble utlyst en idékonkurranse og kommunen mottok 12 forslag innsendt fra 9 personer.

Forslagene ble i første omgang vurdert av hovedutvalg for kultur og fritid. Flertallet ønsket at kommunen sitt våpen måtte ha relasjon til hav og fiske da de fleste i Bø til alle tider har vært avhengig av havet.

Aller helst var det ønske om en båt, men fylkeskommunen hadde allerede båt i sitt våpen. Et av forslagene som var mottatt var den halve båten til draugen. I Bø finnes det en rekke sagn og eventyrfortellinger. Forslaget tilfredsstilte ønsket om en båt og på kjøpet hadde kommunevåpenet assosiasjoner til det eventyrlige.

Forslaget om den halve båten, som var innlevert av Ola Henriksen da bosatt på Melbu, ble vedtatt av kommunestyret 8. oktober 1984. Etter at vedtaket var gjort, ble Tidemann & Co, Grafisk Design i Brønnøysund engasjert til å utforme ideen i henhold til de heraldiske krav som settes til kommunevåpen. Den 7. august 1987 ble så kommunevåpenet vedtatt i statsråd. Våpenet fikk beskrivelsen: ”I svart en halv sølv båt med mast og råseil”

Beskrivelsen av kommunen sitt flagg er:
”I svart en halv hvit båt med mast og råseil på svart bunn i en rektangulær form..”
Gundar Jakobsen


Dette er Norge
I "Dette er Norge" presenteres det norske samfunn på en kort og lettfattelig måte. Ved hjelp av statistikk fra SSB belyses situasjonen og utviklingen på ulike samfunnsområder.

Oppdatert 04. desember 2019 Anne-Lise Wiik Robertsen