3. dose vaksine mot covid-19 for personer med alvorlig svekket immunforsvar

vksine

Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Til deg med alvorlig svekket immunforsvar som følge av sykdom eller medisiner:

Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar. Det blir sendt ut brev fra sykehusene til de personen dette gjelder. De vil i brevet få beskjed om at de skal kontakte kommunen for å få vaksinen eller om de har fått time på sykehuset for vaksinering.
For noen kan det ta litt tid å motta dette brevet fra sykehuset. Det er også mulig å vise frem annen dokumentasjon på diagnose eller medisin som kvalifiserer til at det skal gis enn tredje dose.

Hvorfor tilbys en tredje dose til de med svekket immunforsvar?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg er det en høyere risiko for å bli alvorlig syk dersom de blir smittet med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av de med svekket immunforsvar får bedre immunrespons etter en ekstra vaksinedose.  Det er imidlertid viktig å være klar over at personer med alvorlig svekket immunforsvar, selv etter vaksinasjon med tredje dose, antas å ha lavere beskyttelse enn immunfriske og bør derfor fortsatt ta forholdsregler for å unngå smitte. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand er vaksinert.

Hvilke bivirkninger kan jeg forvente etter en tredje dose?
Det er ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen.

Hvem er det som nå tilbys en tredje dose?
Det er to grupper med alvorlig svekket immunforsvar som nå tilbys tredje dose:

 1. De som har en av følgende sykdommer som gir svekket immunforsvar.

1. Organtransplanterte
2. Benmargstransplantasjon siste 2 årene eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist.
3. Alvorlig og moderat primær immunsvikt.
4. Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5.
5. Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Disse kommer til å få brev fra sykehuset som bekrefter at de bør få 3. dose vaksine.

 1. De som går på enkelte medisiner som gir alvorlig svekket immunforsvar.

Hvordan få time for tredje dose?
De som tilhører en av gruppene som er beskrevet under, kan få tredje dose ved å bestille time for vaksinering på nett eller SMS:

Alle som får 3. dose vaksine må vise frem dokumentasjon som bekrefter at de skal ha vaksine.

Ta med brev, epikrise, eller poliklinisk notat fra sykehuset, (kan hentes på HelseNorge.no), resept, medisinliste (kan hentes på HelseNorge.no), eller medikamentpakning med navn og datert etikett fra apoteket.

OBS! Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må vente på̊ brev fra spesialisthelsetjenesten, fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå̊ unødvendige bivirkninger.

Liste over de medisinene dette gjelder, for noen av medisinene er dosen som tas, eller når mediskamente ble brukt, også av betydning:

 • Abatacept (Orencia®)
 • Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
 • Anakinra (Kineret®)
 • Azathioprin (Imurel®)
 • Baricitinib (Olumiant®)
 • Belimumab (Benlysta®)
 • Brodalumab (Kyntheum®)
 • Certolizumab pegol (Cimizia®)
 • Ciklosporin (Sandimmun®)
 • Cortison >100 mg daglig >1mnd
 • Cyclofosfamid (Sendoxan®) Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.
 • Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd
 • Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
 • Filgotinib (Jyseleca®)
 • Fingolimod (Gilenya®)
 • Golilumab (Simponi®)
 • Guselkumab (Tremfya®)
 • Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd
 • Iksekizumab (Talz®)
 • Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2
 • Leflunomid (Arava®)
 • Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
 • Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd
 • Mykofenolat (Cellcept®)
 • Okrelizumab (Ocrevus®) 2Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering. Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.
 • Omalizumab (Xolair®)
 • Ozanimod (Zeposia®)
 • Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
 • Rilonacept (Arcalyst®)
 • Risankizumab (Skyrizi®)
 • Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering. Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.
 • Secukinumab (Cosentyx®)
 • Sulfasalazin (Salazopyrin®)
 • Takrolimus (Prograf®)
 • Tocilizumab (RoActemra®)
 • Tofacitinib (Xeljanz®)
 • Upadacitinib (Rinvoq®)
 • Ustekinumab (Stelara®)
 • Vedolizumab (Entyvio®)
Oppdatert 22. september 2021 Kine Anette Johnsen