Voksenopplæringa

Deltakere er fremmedspråklige som er bosatt i Bø og som har behov for norskopplæring.

Det har kommet nye bestemmelser om hvordan voksenopplæring av innvandrere skal organiseres (Introduksjonsloven). Dette tas det hensyn til i opplæringa. All opplæring foregår på dagtid.

Undervisninga foregår nå i nye lokaler der det var barnehage tidligere - bak banken på Vinje. De er sammen med Flyktningekonsulenten.
Bø kommune, skolekontoret er ansvarlige for tilbudet.

NY OPPSTARTSDATO

OBS!!! Ny oppstartsdato blir 25. august i stedet for 20. august.

 

Tips en venn Skriv ut