Kulturskole for alle !

Velkommen til Bø kulturskole

Vårkonsert 2013

 

Vår visjon "En kulturskole for alle", innebærer at Bø Kulturskole skal være et lokalt ressurssenter for kunst og kultur i kommunen. Vi skal gi et breddetilbud for alle som ønsker å lære å spille, synge, skape og uttrykke seg kunstnerisk, og vi skal spille på lag med frivillige lag og foreninger.

Se prisliste
Søknadsskjema

Velkommen til Bø Kulturskole!

 

Bø kulturskole ble opprettet høsten 1992, den gang som ”musikkskole”, og er organisert under kulturetaten.  Kulturskolen har i dag rundt 60 elever fra 1. - 10. klasse, og har skoleåret 2017/2018 5 lærere som underviser i gitar, bass, slagverk, piano, sang og musikkteater. Vår hovedvekt i undervisningstilbud ligger fortsatt på musikk, men vi har en klar målsetting om å kunne gi et bredt og interessant tilbud for barn og ungdom innen flere kunstarter. Dette gjennomføres bl.a ved periodevise verksteder i eksempelvis dans, kunst og teater. 

En av kulturskolens viktigste oppgaver i tillegg til undervisning, er å samarbeide med det lokale kulturlivet, noe som blant annet innebærer salg av dirigenttjenester til kor og korps, samt faglig hjelp til skoler og andre lag ved en rekke anledninger.

Kulturskolen har også ansvar for koordinering av DKS-tilbudet i kommunen, både oppfølging av fylkets produksjoner i tillegg til egne produksjoner i samarbeid med de ulike skolene. 

Som en av de 6 kommunene i Vesterålen, deltar også Bø kulturskole i det regionale musikksamarbeidet MUSAM.  MUSAM arbeider blant annet aktivt for å skape og tilrettelegge regionale samarbeidsprosjekter for barn og unge, noe vi anser som svært viktig for elevene i Bø kulturskole.

Kulturskolen i Bø tilbyr både individuell og gruppebasert undervisning, og fokuserer periodevis på samspill for alle elever iløpet av skoleåret. Det er dessverre lang ventetid på enkelte tilbud, spesielt slagverk og sang, det er derfor viktig at det søkes tidlig på dette.

Frist for opptak: 15. juni

Frist for utmelding: 1. juni
 

Oppdatert 09. november 2017 Anne-Lise Wiik Robertsen
Tips en venn Skriv ut