VEGSTENGING/OMKJØRING JØRLANDSVEIEN

DET BLIR VEGSTENGING/OMKJØRING PÅ JØRLANDSVEIEN MANDAG 14.08. FRA OM MORGENEN.

DET PLANLEGGES OGSÅ VEGSTENGING AV KLAKSJORDVEIEN I LØPET AV UKE 33 P.G.A. UTSKIFTING AV STIKKRENNER.

TEKNISK ETAT.

Tips en venn Skriv ut