Vannmåleravlesing

Vannmåler

Alle som har registrert vannmåler må lese av og melde inn målerstand før årsslutt for å få beregnet riktig forbruksgebyr. 

Det letteste er å melde inn via skjema på kommunens hjemmeside: http://www.boe.kommune.no/vannmaalere.395544.no.html  alternativt kan man sende en e-post til post@boe.kommune.no – husk da på å få med følgende informasjon:

·         Gårds- og bruksnummer

·         Vannmålernummer

·         Målerstand (ta med alle siffer, også 0)

·         Dato for avlesning

·         Navn og kontaktinformasjon

·         Eventuelle merknader.

 Ved behov for assistanse kan dere ta kontakt med kommunen, så skal vi være behjelpelige med å få lest av måleren.

På forhånd takk for hjelpen.

Anne-Lise Wiik Robertsen
Tips en venn Skriv ut