Valglogo

Valg

Stortingsvalget og sametingsvalget 2017

I Bø kommune har valgstyret vedtatt at det skal avholdes valg over 1 dag: mandag 11. september 2017.

 

Mottak av forhåndsstemmer:
Tidligstemmegivning på rådhuset mottas fra 01.07.17 - må avtales med Fellestjenesten.

 

Ordinær forhåndsstemmemottak starter på rådhuset 10.08.17.
Nest siste lørdag og søndag før valget blir det mulig å avgi forhåndsstemme på rådhuset i begrenset åpningstid: Kl. 10-14 / 12 til 14.
På Bøheimen vil det i uke 35 og 36, mandag, onsdag og fredag, være mottak av forhåndsstemmer i første etasje: Kl. 12-14.

Dessuten blir det lagt til rette for hjemmestemming for dem som har vansker for å komme seg til stemmelokaler.
Mottak av forhåndsstemmer på pasientrom vil foregå i uka før valget, ihht. valglovens bestsemmelser.

 

Valgdagen 11. september 2017:
I kommunens 3 valgkretser vil valglokalene være åpne fra:
- kl. 09.00 til kl. 13.00.
- kl. 15.00 til kl. 20.00.

Valgstyrets møtedokumenter 2017.
Møteinnkalling til Valgstyre 27.04.2017, kl. 10.00.pdf
Møteprotokoll Valgstyre 27.04.17.pdf

 

 

 

 

Valglogo

Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015

 

Kommune- og fylkestingsvalget 2015.

- Listeforslag.pdf

- Frist for innlevering av listeforslag m/vedlegg:
  31.03.2015, kl. 12.00.

Valgloven.pdf
Valgforskrift.pdf

 

Valglogo

Stortingsvalget 2013.

Valgresultater i Bø

1502 stemmeberettigede benyttet muligheten til å stemme på det partiet de mener vil styre landet best.
Se fordelingen under.

Valglogo

Bø ungdomsskole

Skolevalg

Det var 101 elever som stemte, og det ble klar seier til Arbeiderpartiet