Utlysning av tiltaksmidler

Folkehelsetiltak

Bø kommune har 20 000 kroner til disposisjon for frivillige lag og foreninger som setter i gang folkehelsetiltak rettet mot flyktninger.

Det er ingen søknadsfrist, men tiltakene må settes i gang i 2017. Les mer her.

Tips en venn Skriv ut