Utlysning av tiltaksmidler

Bø kommune har 20 000 kroner til disposisjon for frivillige lag og foreninger som setter i gang folkehelsetiltak rettet mot flyktninger.

Det er ingen søknadsfrist, men tiltakene må settes i gang i 2017.

Bø kommune er en folkehelsekommune. Vi har en samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland Fylkeskommune og får støtte til å ha ansatt folkehelsekoordinator og tiltaksmidler til ulike folkehelsetiltak.

Nå har vi midler til disposisjon for frivillige lag og foreninger som setter i gang folkehelsetiltak rettet mot flyktninger. En enkel søknad med beskrivelse av tiltak og budsjett kan sendes til Kultur- og næringsavdelingen ved folkehelsekoordinator Linda Sommerseth. Mailadresse post@boe.kommune.no.

Ved spørsmål ring 76114200, eller kom innom kommunehuset på kultur- og næringsavdelingen.


Illustrasjonsbilde: Elevene på Voksenopplæringa på tur i Hovden. Foto: Linda Sommerseth

 

 

Oppdatert 19. mai 2017 Åsa Elvik
Tips en venn Skriv ut