Tekniske tjenester

Skjema til alle formål.

Avdelingen gir i hovedtrekk følgende tilbud internt og eksternt:

- Landbruk
- Arealplanlegging
- Vannforsyning
- Avløp
- Kommunalt veinett
- Feiing
- Brann- og ulykke (forebygging og beredskap)
- Kaier og havner
- Utleieboliger

Langsiktig plandel 
- mål for utvikling i kommunen
- retningslinjer for sektorens planlegging


Kortsiktig plandel (4 år)
- økonomiplan
- prioriterte tiltak

Årsbudsjett, dvs. prioritering av midler for kommende år.

Årsrapportering, dvs. resultatvurdering i forhold til vedtatte mål.

Tips en venn Skriv ut