STRANDRYDDING I BØ

Renovest søppelsekk

GRATIS UTLEVERING AV BLANKE OG HVITE SEKKER – OG INNHENTING AV SØPPEL

Bø kommune deltar i strandryddeaksjonen – et krafttak mot marin forsøpling i Vesterålen. Strandryddeaksjonen pågår hele 2017.

Vi deler ut blanke sekker (1 rull – 10 sekker) og store hvite sekker (rommer 10 blanke sekker), samt strandryddeskjema. De blanke sekkene has i den hvite sekken, strandryddeskjema legges i plastlommen på utsiden av sekken.

Sekker og strandryddeskjema kan hentes ved Fellestjenesten, kommunehuset, samt YX Bø, Straume.

OBS. De hvite sekkene settes ved riks- og fylkesvei for at bilen fra Reno-Vest kan hente dem. Strandsøppel kan også leveres på Reno-Vest Småskogan, åpent torsdager kl. 13.00 – 20.00, i juni og juli kl. 11.00 – 20.00. For å få levert gratis, må utfylt skjema følge med.

Når en strand er ryddet, gi beskjed til Fellestjenesten på tlf. 76 11 43 19, 76 11 42 00 eller på epost post@boe.kommune.noVi må vite hvor sekkene er plassert, slik at de kan hentes.

Det kan søkes om dekning av utgifter til frakt av frivillige til ryddeområder.

Reno-Vest deler ut to ryddepremier à kr.5000,-

Vi oppfordrer alle til å ta bilder før/etter rydding, send til torunn@reno-vest.no

 

 

Strandryddeskjema.pdf

Tips en venn Skriv ut