STIPEND

Helse- og omsorgsetaten i Bø disponerer et beløp på kr. 30 000 som kan deles ut til personer hjemmehørende i Bø som tar relevant helse- og/eller  sosialfaglig  høgskole/universitetsutdanning. 

Det kan tildeles kr. 7500 pr. år for desentraliserte studier inntil 4 år, og for heltidsstudier kr. 10 000 pr. år inntil 3 år. Maksimal tildeling fordrer bindingstid på 2 år i Bø kommune.

Søknad sendes Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 STRAUMSJØEN, eventuelt post@boe.kommune.no., merket helse- og omsorgssjefen. Vedlagt søknaden må det være bekreftelse på opptak/studieforløp.

Spørsmål rettes til helse- og omsorgssjef Jim Gundersen, tlf 76 11 42 32 eller mobil 90 96 78 79

Tips en venn Skriv ut