Skolefritidsordningen ved Steine Skole

S = sosialisering

F = frihet

O = omsorg

 

Åpningstider: 07.30 – 16.30 mandag til fredag.

SFO-leder er Charlotte Hanssen

Andre ansatte: Kristin Klaussen

 

SFO-basen (Minkrommet) er plassert i den sørøstlige delen av skolebygget, men vi disponerer også andre rom ved skolen til avtalte tider. SFO har eget budsjett til bl.a. leker, arbeidsmateriell og ekskusjoner. SFO og barnehagene er helårsåpne. Alle barna må ha minst tre uker sammenhengende ferie fra SFO i perioden fra midten av juni til midten av august.

 

FORELDREBETALING SFO

• Oppholdstid 17-25 t pr. uke, pris pr. mnd i 11 mnd kr. 2244,
• Oppholdstid 0-16 t pr. uke, pris pr. mnd i 11 mnd   kr. 1387

Kost, uansett oppholdtid pr. mnd i 11 mnd " 87,-
• Avtalt oppholdstid ut over 25 t pr. uke, pris pr. time " 30,-
(Forutsetter at det ikke må tas inn ekstra personell.)
• Avtalt oppholdstid ut over 16 t. pr. uke, pris pr. time " 78,-
(Forutsetter at det ikke må tas inn ekstra personell.)

Se ellers regulativet på Bø kommune sin hjemmeside

 

Det er utarbeidet en årsplan for de foreldrene som har barn i SFO. Hvis du ikke har fått dette, kan du henvende deg til personalet, eller sjekke hjemmesida vår.

Tips en venn Skriv ut