Myndighetsområde

Helse- og omsorgssjef Jim Gundersen har det overordnede administrative ansvaret for avdelingens samlete virksomhet. De tjenesteproduserende enhetene har egne administrative ledere. 

Tips en venn Skriv ut