Praktisk info

Kulturskoleinformasjon

Kulturskolesamspill

Litt praktisk info som kan være fint å vite om når man skal søke om plass, eller allerede har plass i kulturskolen!

Prosedyre søknad og opptak

Søknad kan lastes ned fra nettsiden, fylles ut og sendes til post@boe.kommune.no. Ved spørsmål om opptak, undervisning eller andre kulturskolespørsmål, kan man henvende seg til Kulturskolerektor, enten på epost eller telefon:

epost: julie.willumsen@boe.kommune.no

Tlf: 76 11 43 33

 

De som får tilbud om elevplass ved skolestart, blir kontaktet av kulturskolen i begynnelsen av august.  Resterende søkere vil bli satt opp på venteliste.  

Ved opptak gis det kun beskjed til søkere som får tildelt plass. Elever som ikke får plass blir automatisk satt opp på venteliste. Står du på venteliste og ikke får plass i løpet av skoleåret, behøver du ikke søke på nytt med mindre informasjonen på søknaden har forandret seg.  Om man vil vite hvor man står på ventelisten eller få en vurdering på hvor lang tid man må vente, kan man henvende seg direkte til kulturskolerektor. Det går også an å komme innom kontoret for en prat.

 

Søknadsfrister:

15. juni for høstsemesteret

1. desember for vårsemesteret

 

For nyinnmeldte elever gis det 2 uforpliktende prøvetimer.  Dersom eleven ikke ønsker å fortsette undervisningen etter dette, skal det gis beskjed til kulturskolen straks og i god tid før 3. undervisningstime. 

 

Når og Hvor?

Bø kulturskole har kontor i 2. etasje på kommunehuset ("nyfløya") og underviser i Kultursalen, Straume skole, Eidet skole og Bø Ungdomsskole. Når vi legger timeplan for nye elever, prøver vi så godt som det er mulig å tilby undervisning på/ i nærheten av skolen de går på til vanlig, men vi kan ikke garantere dette ved inntak av elever utenom det ordinære opptaket.

Kulturskolens undervisingstid foregår etter skoletid i tidsrommet mellom 13.30 og 20.00

 

Timevarighet

Undervisningstid er tilpasset eleven og det undervises enten i grupper eller enkeltvis.  Timen varer i inntil 30 minutter. For de aller yngste elevene kan timen i begynnelsen være litt kortere og i noen spesielle tilfeller kan en elev få en lengre time i forhold til egen arbeidsinnsats.  

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute, men har undervisning i 36 (ikke 38) uker i løpet av et skoleår. Vi har høstoppstart uken etter grunnskolen, og tar sommerferie uken før.  

 

 

Instrument og undervisningsmateriell

Vi oppmuntrer foresatte til å investere i musikkinstrumenter selv, men vi har også et begrenset lager med instrumenter for utleie.  Vi ønsker at utleieinstrumentene er mest mulig tilgjengelig for nye elever i utprøvingsfasen. 

Dersom et av kulturskolens instrumenter blir påført skade, skal dette straks rapporteres til kulturskolens personale.  Dersom skaden skyldes uforsvarlig behandling, kan eleven selv bli nødt til å dekke eventuelle kostnader til reparasjon. 

I første skoleår vil eleven motta lærebok / annet lærematriell kostnadsfritt.  Utover dette må eleven selv dekke utgifter til lærebok.  Lærebøker kjøpt til elevene av kulturskolen vil bli faktuert sammen med semesteravgiften. 

 

Øving

Det er nødvendig med daglig oppfølging av undervisningen hjemme.  Som hovedregel kan man regne en halvtimes øving hver dag for å sikre en progresjon. Det er viktig med positiv oppmuntring fra foresatte både på gode og tunge dager, og ikke nøl med å ta kontakt med lærer for samtale med elevenes lærer ved spørsmål om øving, veiledning, lekser, progresjon osv.

Eleven plikter å møte presis og forberedt til timene med instrument og undervisningsmateriell. Undervisningstimen kan gå ut dersom dette uteblir gjentatte ganger.

 

Alder

Det er ingen øvre aldersgrense i kulturskolen, men barn og ungdom gis prioritet.  Kulturskolen har for tiden ingen tilbud for barn under grunnskolealder. Alle barn er forskjellige og for noen er det mulig å begynne å lære et instrument tidlig. Det er vanligst derimot å begynne med et instrument i kulturskolen fra 3. til 4. klassen. 

 

Bindningstid

De som blir tatt opp som elev, binder seg for minst et halvt år.  Ved slutten av hvert semester plikter eleven/foresatte å melde seg ut hvis man ikke ønsker å fortsette i kulturskolen.

Utmelding må skje skriftlig til kulturskolens administrasjon via skjema på hjemmesiden innen fristene for opptaket: 1. juni –høstsemesteret og 1. desember – vårsemesteret.  

 

Bytte av disiplin/flere disiplin

Det er mulig for eleven å bytte instrument dersom læreren underviser på ønsket instrument.  Hvis eleven ønsker å bytte instrument og lærer, må man søke på dette og eleven vil bli prioritert ved evt. ledig plass på det nye instrumentet. 

For de som synes det er ekstra gøy å gå i kulturskolen, kan det være aktuelt å søke på flere tilbud.  Det er fullt mulig å spille flere instrumenter/gå på flere tilbud i kulturskolen samtidig.  Det andre tilbudet man evt går på (evt. tredje osv.) faktureres m/ søskenmoderasjon, dvs. at man får reduksjon i prisen.

 

Fravær

Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal om mulig meddeles elevens lærer på forhånd (Helst på SMS og helst innen god tid før timen). Eleven kan ikke få forsømte timer tilbake.

Ved gjentatte fravær uten melding, ved manglende interesse for skolearbeidet eller av andre disiplinære årsaker, kan eleven utelukkes fra undervisning og elevplassen tilbys andre som står på venteliste.

 

Permisjon 

Det er mulig å ta permisjon i kulturskolen for opptil et år om gangen.   

 

 

 

 

 

Oppdatert 31. oktober 2016 Julie Willumsen
Tips en venn Skriv ut