KOMMUNDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET MED HANDLINGSPLAN 2018-2022 - HØRING

Fotgjenger

Bø Kommune sin hovedplan for trafikksikkerhet 2011-2014 ble vedtatt i kommunestyret 07.04.2011. Planen ble prolongert i kommunestyret 23.4.2015 for ut 2015 samt det ble vedtatt å revidere kommuneplan for trafikksikkerhet 2016-2020.
Bø Kommune v/ teknisk avdeling, skal igangsette full revidering av planen. Det er planlagt at det skal være et bredt arbeid med planen, derfor er det ønskelig med nye innspill.
Frist for å komme med innspill, er fredag 1. september 2017.
Høringsuttalelser sendes: Bø Kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen eller post@boe.kommune.no
Alle innspill bes fremsatt skriftlig, merket «Trafikksikkerhetsplan 2018-2022»

Se gjeldende trafikksikkerthetsplan.pdf

Tips en venn Skriv ut