Hvem mener du fortjener kulturprisen?

Kulturprisvinner 2016 Ted Ivar Paulsen

Kulturprisen i Bø tildeles annethvert år.  I år tildeles prisen om høsten og Bø kommune ønsker nominasjoner.  Alle kan sende inn forslag med begrunnelse på kandidater til kulturprisen.  Fristen for nominasjoner er i år 20. august. 

Kulturprisen har som formål å yte honnør til mottakeren, og samtidig å stimulere til kunstnerisk og kulturell utfoldelse innenfor det utvidede kulturbegrep (kultur, kulturarv og idrett).  Prisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en markant innsats til beste for Bø’s befolkning innen kulturarbeid.  Prisen skal normalt tildeles en prismottaker, men kan deles på flere mottakere dersom spesielle forhold tilsier det.  Prisen består av et pengebeløp på kr 10 000,-.  Formannskapet avgjør hvem skal tildeles prisen.  

Se tidligere kulturprisvinnere her.

Nominasjoner sendes Bø kommune på post@boe.kommune.no eller Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.

Frist for nominasjoner er i år mandag 20. august.

Tips en venn Skriv ut