Høring - søknad om tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg i Hellfjorden

Egil Kristoffersen & Sønner søker om endring av areal og utsett av fôrflåte ved akvakulturlokalitet i Hellfjorden.

Merknader sendes til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen eller til post@boe.kommune.no. Frist for innsending av merknader er 19. mars 2018