Høring - SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN HYTTEFELT VIKERVÅGEN

Det søkes på vegne av grunneiere om en mindre endring av reguleringsplan for hyttefelt i Vikervågen, jf. PBL § 12-8.

Eventuelle merkander sendes til Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen innen 20. april 2018

Tips en venn Skriv ut