Gnr. 18 - Skagen

Fra Futen, Skagen ca. 1946 Originalbildet er lånt av Anna Andreassen

Skagen var lenge en del av gården Vinje, derfor har vi ikke så veldig gamle skriftformer av gårdsnavnet. Likevel finner vi et par oppskrifter fra tiendelistene i 1660-åra: Schaūffuen og Wennie Schagen i 1664, og Winnij Skagen i 1667. Dette viser at gårdsnavnet Skagen var navn på denne gårdparten under Vinje lenge før Skagen blei skilt ut som egen matrikkelgård.

Oluf Rygh skriver i Norske Gaardsnavne: ”Af Skagi m., fremstikkende Odde af Land. Gaarden ligger paa et Nes sydvestligst paa Langøen.”

I Bøfj. -82 skriver Finn Myrvang: ”Skagen blir alltid uttalt Skagan (i Skagan, til Skagan). Det lyder som fleirtal, men er nok likevel eintal – ei gammal bøyingsform av norrønt skagi m. ”fremstikkende Odde af Land”. Vi burde ta i bruk den verkelege uttalen også i skruft, for å utnytte skilnaden overfor Skagen i Hadsel: Det namnet blir nemleg uttalt i samsvar med skrivemåten.”

Navnet Skagen er gammelt, men gården er likevel relativt nylig utskilt som egen matrikkelgård.

Arve Elvik

Skagen[1].jpg

Skagen[2].jpg

Tips en venn Skriv ut