Gnr. 11 - Ramberg

Fra Nordgård, Ramberg ca. 1947 Originalbildet er lånt av Jørgen Martinsen

Navnet er skrevet Raffneberg i 1567, Raffnberig, Ramber(r)ig og Randberig i 1610, Ramberg i 1610 og 1723, Ramberrig i 1611, Raunberg og Rauneberg i 1696.

Dette navnet finner vi igjen i flere bygder i Nordland, blant annet i Borge og Flakstad. Oluf Rygh sier i Norske Gaardsnavne om gården Ramberg i Borge: ”Rafnaberg (…) der er en fjeldhøide nær gaarden, til hvilken navnet vel fra først av sigter. Rafnaberg, Ravneberget, meget hyppig fjeldnavn, som ofte er gaaet over til gaardsnavn, i dette amt, ogsaa i Flakstad og i Bø.”

Dette er ei grei og opplagt tolking. Navnet er bare overlevert i ubestemt form både muntlig og skriftlig, noe som tyder på at gården er gammel.

Arve Elvik

Ramberg[1].jpg

Ramberg[2].jpg
 

 

Tips en venn Skriv ut