Frosne vannrør

Situasjonen med langvarig barfrost i kommunen gjør at store deler av ledningsnettet er påvirket av frost og tele. På grunn av kapasitet og økonomi er vi nødt til å prioritere frosne ledninger til boliger og næringsbygg først. Fritidsbygg blir tatt etter hvert.

Vi vil samtidig anmode innbyggerne å være bevisste på vannforbruket.

Teknisk etat

Tips en venn Skriv ut