Utsiktsbilde

Folkehelse

Folkehelsekoordinator Linda Sommerseth, tlf 76114335
E-post: linda.sommerseth@boe.kommune.no

Utlysning av tiltaksmidler

Bø kommune har 20 000 kroner til disposisjon for frivillige lag og foreninger som setter i gang folkehelsetiltak rettet mot flyktninger.

Det er ingen søknadsfrist, men tiltakene må settes i gang i 2017.