Fikk pris for forskningsprosjekt

Adners og Martine

Engasjerte forskere, Anders Svensson og Martine Hagen

Forleden mottok kommuneoverlege Anders Svensson en forskningspris på kr 15 000 for prosjektet "Pasienter med store og sammensatte behov – er oppfølgingsteam løsningen?" Allmennmedisinsk forskningsutvalgs forskningspris ble tildelt på Forskningsdagen under Nidaroskongressen i Trondheim.

 

Bakgrunnen for prosjektet er regjeringens forslag om å etablere «Oppfølgingsteam» i kommunene. I prosjektet er det utforsket hvordan pasienter med store og sammensatte behov følges opp i Bø, og deretter vurdert om Oppfølgingsteam kan bidra til å bedre tilbudet.

Både pasienter og ansatte opplever at pasienter med store og sammensatte behov ikke får gode nok tjenester i Bø. Dette til tross for utstrakt og godt tverrfaglig samarbeid basert på uformelle og formelle strukturer, der samlokalisering av tjenester styrker samhandlingen. Studien beskriver en tjeneste der tilgjengelighet og forbruk av helse- og omsorgstjenester påvirkes av ikke-faglige forhold som diagnose, sosioøkonomisk status, pasient og pårørendes ressurser, og organisering.

Studien konkluderer med at det er behov for å videreutvikle kartleggingsverktøy for tildeling av tjenester og arbeidet med enkeltvedtak, bruke IP og ansvarsgrupper slik de er ment, styrke fastlegens koordineringsrolle og fremme brukermedvirkning.

Resultatene vil bli brukt videre i et prosjekt hvor målet er å bedre oppfølgingen av pasienter med store og sammensatte behov som har tjenester fra både kommunal psykiatritjeneste og hjemmesykepleien. Prosjektlederne er foreløpig spørrende til om et oppfølgingsteam vil bidra til forbedring.

Juryen hadde lagt følgende kriterier til grunn:

- at kandidaten har tatt sin egen faglige undring på alvor,
- at kandidatens prosjekt er av allmenn- eller samfunnsmedisinsk relevans,
- at kandidaten har valgt en egnet metode for sitt forskningsspørsmål,
- at kandidaten legger frem sitt prosjekt på en engasjerende måte.

 

Bø kommune gratulerer!Tips en venn Skriv ut