Engelsktime ute i snøen på Steine skole

Engelsk ute 1

Engelskfaget blir ekstra trivelig når vi kan jobbe ute, mener elevene på 4. trinn.

Innlæring av nytt stoff, repetisjon av ting vi har lært sammen med fysisk aktivitet -det er gøy!

 .engelsk ute 2.jpeg

Tips en venn Skriv ut