Pressemelding

Deler av Bø uten vann i natt - Situasjonen er foreløpig under kontroll

Den kommunale vannforsyningen i Bø har hatt en krevende vinter med langvarig barfrost, frosne vannledninger, veldig lite nedbør og et stadig lavere nivå i magasinene. Lørdag fikk vi utfordringer med å opprettholde normalt trykk og mengde ut fra Trolldalen vannbehandlingsanlegg som forsyner Nordbygda med vann. 

Tiltak ble iverksatt for å kompensere, men utover søndag formiddag forverret det seg i en slik grad at enkelte abonnenter som lå høyt og langt unna anlegget mistet trykket. Trykket fortsatte å falle utover dagen slik at stadig flere områder ble berørt, og enkelte gårdsbruk ble uten vann. Vi ba da om bistand fra kommunens brannkorps som sendte ut brannbilen for å forsyne de rammede gårdsbrukene med vann. Det ble søndag avholdt et eget møte på rådhuset sammen med lokale bønder, ordfører, rådmann, teknisk etat og entreprenør for å informere og diskutere mulige tiltak. Informasjon ble sendt ut via varslingssystemet på SMS og telefon til innbyggerne i kommunen om at områder ville bli stengt i perioder fra kl. 20:00 og utover kvelden og natta, mens det ble arbeidet systematisk for å få oversikt over situasjonen. For å utføre arbeidet ble ekstra personell fra teknisk etat, brannkorpset og entreprenøren kalt inn.

Fokuset den første tida var på å få opprettet vannforsyningen til gårdsbrukene slik at de kunne ta kveldsstellet og få fylt opp vann til dyra. Alle øvrige områder i Nordbygda ble stengt av. Ut over kvelden og natta ble sone for sone åpnet og stengt av for å få oversikt over forbruket. Det ble også sendt en egen arbeidsgjeng opp langs forsyningsledningen som går fra reservekilden i Heggedalen. Vi har hatt utfordringer også her på grunn av feil på linjen. Dette fikk i løpet av natten utredet og reparert. Reservekilden i Heggedalen er nå lagt inn og fungerer fint. Det er ikke renseanlegg på denne kilden, og det er sendt ut informasjon om kokepåbud til berørte områder.

I Trolldalen ble det funnet noen større lekkasjer som ble midlertidig reparert. Dette sammen med at Heggedalen reservekilde ble koblet inn for å forsyne Østbygda, gjorde at forbruket fra Trolldalen sank nok til at normalt trykk ble opprettet og stabilisert rundt klokken 03:00 natt til mandag.

Situasjonen er nå foreløpig under kontroll, men det vil fortsatt være lite vann i magasinene frem til vi får et skikkelig regnskyll og vårløsninga kommer i gang for fullt. Vi ber derfor innbyggere som er på kommunal vannforsyning om å være restriktive med vannforbruket til situasjonen bedrer seg, og håper på forståelse for dette. En del abonnenter vil oppleve luft og farge på vannet på grunn av arbeidet som har vært utført, men dette vil avta med tiden.

Bø kommune vil rette stor takk til mannskap, entreprenøren Ottar Bergersen & Sønner, gårdbrukerne og kommunens innbyggere for god innsats og hjelp i denne situasjonen.

Videre informasjon vil bli gitt fortløpende på kommunens hjemmeside www.boe.kommune.no, på facebook-siden og via SMS og telefonvarsling.

Gundar Jakobsen

Rådmann

Bø kommune

Tips en venn Skriv ut