Brannkonstabler

Brannmann

Bø brann- og redningskorps har ledige stillinger som brannkonstabel/røykdykker.

Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste deltidsstillinger. Søker må være villig til å gjennomføre brannvesenets internopplæring for brannkonstabel/røykdykker.
Om søker ikke innehar ønskede kvalifikasjoner ved ansettelse må søker påregne å gjennomføre utdanning innen rimelig tid etter ansettelsen.
Stillingens innhold er regulert av og har oppgaver i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven.
- Tilfredsstillende helseattest må forelegges før tiltredelse i stillingen.
- Må disponere egen bil og førerkort klasse B.
- Må ha tillatelse fra arbeidsgiver
- Må imøtekomme fysiske krav til røykdykker
Ønskede kvalifikasjoner:
- Kode 160 utrykkningskompetanse
- Klasse C
- Relevant utdanning eller erfaring fra brann- og redningstjeneste
- Brevkurs brannvern NBSK
- Grunnkurs NBSK
Søknadsfrist 25.11.2017
Ved spørsmål kontakt Brannmester Torfinn Johnsen på tlf 48 10 08 25.
Søknad sendes skriftlig til:
Bø Kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen
eller som epost til post@boe.kommune.no
og merkes «Brannkonstabel».

Tips en venn Skriv ut