Brann, ulykker og feiing

Brannmannskap

Bø frivillige brannkorps består av 13 brannkonstabler og 6 overbefal. 
Brannstasjonen ligger nede ved Straumsjøen.

Utrustning:
- Brannbil/redningsbil
- Utrykningsbil
- Pumpehenger


Brann
Brannsjef-rollen besittes av teknisk sjef.

Brannmester
Brannmester har ansvaret for brannsyn og er en 50% stilling.

Vakt
Vaktene ivaretar kommunale bygg, kommunale veier, brøytevakt, vann, avløp og akuttforurensning.

Feiing
Feieren har ansvar for tilsyn og feiing av piper i en 
50% stilling.
Feiing av piper utføres hvert annet år eller etter behov. Øvrige år gjenomføres bare tilsyn med ildsteder. 

 

Tips en venn Skriv ut