Beredskapsøvelse i Bø

Beredskapsøvelse

Kriseledelsen i Bø kommune øver innimellom på diverse mulige krisehendelser. Ofte i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.  Denne gangen gikk øvelsen ut på å drøfte ulike scenarier ved utbrudd av en pandemi. Dette med sikte på å kunne opprettholde viktige helsetjenester og øvrige tjenester i kommunen i en situasjon der en stor del av de ansatte og befolkningen for øvrig vil være omfattet av sykdommen.

Tips en venn Skriv ut