BARNEHAGE- / SFO- RUTE FOR 2017-2018

MÅNED

 

 

August

Planleggingsdag barnehage/SFO

Barna begynner i barnehagen/SFO

21. august

22. august

September

 

 

Oktober

 

 

November

Planleggingsdag

17. november

Desember

Siste dag før jul

Barna begynner etter jul

Siste dag før nyttår

22. desember

27. desember

29. desember

Januar

Planleggingsdag
Barna begynner etter nyttår

2. januar
3. januar

Februar

 

 

Mars

Siste dag før påske, til kl. 12.00

28. mars 

April

Første dag etter påske

3. april

Mai

Planleggingsdag

18. mai

Juni

 

 

Juli

 

 

August

Siste dag i barnehagen / SFO

17. august

En flytende planleggingsdag til felles kursdag. Denne vil bli varslet i god tid. 

 

BARNEHAGE / SFO-RUTE FOR 2015-2016

MÅNED

 

 

August

Planleggingsdag barnehage/SFO

Barna begynner i barnehagen/SFO

17. august

18. august

September

 

 

Oktober

Planleggingsdag

Planleggingsdag

7.oktober

8. oktober

November

 

 

Desember

Siste dag før jul

Barna begynner etter jul

Siste dag før nyttår

23. desember

28. desember

30. desember

Januar

Barna begynner på SFO etter nyttår

Planleggingsdag barnehage

Barna begynner i barnehagen etter nyttår

4. januar

4. januar

5. januar

Februar

Planleggingsdag SFO

26. februar

Mars

Siste dag før påske, til kl. 12.00

Første dag etter påske

 23. mars

29. mars

April

 

 

Mai

Planleggingsdag

6. mai

Juni

 

 

Juli

 

 

August

Siste dag i barnehagen / SFO

19. august

Fra møtet i Formannskapet den 12.06.2014.

Barnehage-/SFO-rute for 2014-2015

MÅNED

 

 

August

Planleggingsdag

Barna begynner i barnehagen

Barna begynner i SFO

18. august

19. august

19. august

September

 

 

Oktober

 

 

November

Planleggingsdag

21. november

Desember

Siste dag før jul

Barna begynner etter jul

Siste dag før nyttår

23. desember

29. desember

30. desember

Januar

Planleggingsdag

Barna begynner etter nyttår

2. januar

5. januar

Februar

 

 

Mars

 

 

April

Siste dag før påske, til kl. 12.00

Første dag etter påske

1. april

7. april

Mai

Planleggingsdag

15.mai

Juni

 

 

Juli

 

 

August

Siste dag i barnehagen / SFO

14. august

En flytende planleggingsdag til felles kursdag. Denne vil bli varsla i god tid.