BARNEHAGE- / SFO- RUTE FOR 2017-2018

MÅNED

 

 

August

Planleggingsdag barnehage/SFO

Barna begynner i barnehagen/SFO

21. august

22. august

September

 

 

Oktober

 

 

November

Planleggingsdag

17. november

Desember

Siste dag før jul

Barna begynner etter jul

Siste dag før nyttår

22. desember

27. desember

29. desember

Januar

Planleggingsdag
Barna begynner etter nyttår

2. januar
3. januar

Februar

 

 

Mars

Siste dag før påske, til kl. 12.00

28. mars 

April

Første dag etter påske

3. april

Mai

Planleggingsdag

18. mai

Juni

 

 

Juli

 

 

August

Siste dag i barnehagen / SFO

17. august

En flytende planleggingsdag til felles kursdag. Denne vil bli varslet i god tid. 

 

Tips en venn Skriv ut