Fra møtet i Formannskapet den 20.06.2013.

Barnehage-/SFO-rute for 2013-2014

MÅNED

 

 

August

Planleggingsdag

Barna begynner i barnehagen

Barna begynner i SFO

19. august

20. august

20. august

September

 

 

Oktober

 

 

November

Planleggingsdag

22. november

Desember

Siste dag før jul

Barna begynner etter jul

Siste dag før nyttår

23. desember

27. desember

30. desember

Januar

Planleggingsdag

Barna begynner etter nyttår

2. januar

3. januar

Februar

 

 

Mars

 

 

April

Siste dag før påske, til kl. 12.00

Første dag etter påske

16. april

22. april

Mai

Planleggingsdag

30.mai

Juni

 

 

Juli

 

 

August

Siste dag i barnehagen / SFO

15. august

En flytende planleggingsdag til felles kursdag. Denne vil bli varsla i god tid.

Tips en venn Skriv ut